DENKMAL
DENKMAL

De drie zusters

'De Drie Zusters' is een openbaar kunstgeschenk aan de gemeenschap van Amsterdam. Het maakt deel uit van de toekomstvisie van Amsterdam, zoals uitgedrukt in ANDSTERDAM.De Drie Zusters komen naar Amsterdam. De Drie Zusters vertellen de boodschap over de verbinding tussen de mens, de samenleving en het milieu. Deze drie werken op elkaar in, wat we terug zien in de mentale en sociale staat en de toestand waarin het milieu zich bevindt. Samen vormen ze de drie ecologieën.Deze drie staan onder directe invloed van de uitwassen van het kapitalisme en kampen met een verlies van diversiteit, rijke variatie en pluralisme. Het is cruciaal om de samenhang tussen deze drie ecologieën te herstellen; dit vormt de basis voor toekomstige diversiteit en mogelijkheden.Het kunstwerk De Drie Zusters bestaat uit 107 boomgroepjes, één in elke wijk van Amsterdam. Elke groep bestaat uit drie verschillende bomen die bij elkaar geplant zijn. Met 'De Drie Zusters' blijft de boodschap van verbondenheid tussen mens, maatschappij en milieu vele jaren zichtbaar en groeit deze boodschap terwijl de bomen groeien.De Drie Zusters hebben zich al op verschillende manieren gemanifesteerd, en daarover gaat deze website.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

De Drie Zusters zijn een onderdeel van Andsterdam, een visie op een nieuw Amsterdam.Andsterdam is ons antwoord en alternatief voor 'I Amsterdam'. Ondanks kritiek is dit marketingconcept, de letters voor het Rijksmuseum zijn daarom verwijderd, is de organisatie nog steeds actief. Andsterdam stelt een toekomstgerichte visie tegenover de monoculturele ideologie van het 'zijn' (I am), en richt zich op worden en ontwikkeling. ANDSTERDAM beweegt van zijn naar worden.Andsterdam en 'De Drie Zusters' worden aangeboden door Gemeente Nieuwe IJssel, een open en artistiek-politieke gemeenschap. Hier is de brief aan het college van B&W en de burgers van Amsterdam.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

MENS/MIND, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU
Vandaag bevinden de drie ecologieën zich in een diepe en verstrengelde crisis: klimaatverandering, monocultuur en verlies van diversiteit, perverse ongelijkheid, in Amsterdam is die nog nooit zo groot geweest, crisis in de democratie en van de gedeelde werkelijkheid, sociale massamedia en een technologische dystopie waardoor de sociale cohesie afneemt en menselijke subjectiviteit verzwakt. Met steeds meer vervreemding, psychische nood, eenzaamheid, stress en depressie tot gevolg. Het is een en al gelijkschakeling: 20 politieke partijen in de Tweede Kamer, 20 televisiezenders met iedere dag dezelfde inhoud, 20 snoepwinkels in één Amsterdamse straat, en 20 soorten pindakaas in de supermarkt.
'De Drie Zusters' herinnert ons aan de samenhang tussen de drie ecologieën als de belangrijkste identiteitsbron van de stad Amsterdam. De rijkheid van de menselijke geest en van ideeën, het sociale lichaam dat in beweging blijft en de leefomgeving die telkens nieuwe vormen aan kan nemen vormen de bron en de voorwaarde voor toekomstige variatie. OMDAT AMSTERDAM DE HOOFDSTAD VAN NEDERLAND IS DIENT HET GESCHENK DE DRIE ZUSTERS ALLE NEDERLANDERS.

DENKMAL
DENKMAL

ANDSTERDAM?
AND staat in de wiskunde voor het leggen van relaties en het verenigen van ongelijksoortige verzamelingen. Het kan verschillende elementen samenbrengen, zoals MENS AND MILIEU AND MAATSCHAPPIJ. Dit leidt tot het volgende resultaat. AND belicht de afhankelijkheid en de onderlinge samenhang tussen de drie ecologieën en maakt deze tastbaar: ANDSTERDAM.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

De drie kruisen van het logo van Amsterdam XXX worden in ANDSTERDAM vervangen door OOO. Van exclusie en uitsluiting XXX naar inclusie, openheid, verbinding en toekomst OOO. De drie ringen vertegenwoordigen de mens, de maatschappij en het milieu, De Drie Zusters.

DENKMAL

De boodschap van De Drie Zusters vindt haar oorsprong zowel buiten Amsterdam als in de stad, en de titel van het werk stamt uit de kunst.Het werk 'De Drie Zusters' herinnert aan drie berken die in 1960 zijn geplant voor het gemeentehuis van Gendringen. De drie berken verwijzen naar de drie ringen in het gemeentewapen van Gendringen, de drie ringen die de afhankelijkheid en samenhang tussen de menselijke geest, de maatschappij en het milieu verbeelden. De drie berken werden destijds aangeplant om dit inzicht te bewaren.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

De drie berken zijn in 2019 doodgegaan door de droogte in de Achterhoek als gevolg van klimaatverandering. De bomen werden oorspronkelijk geplant om de samenhang tussen mens, maatschappij en milieu te vieren en te bezweren, maar kwamen door het verbreken van deze samenhang aan hun einde.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

In 2020 hebben we aan de gemeenschap van Gendringen het kunstwerk 'Denkmal' aangeboden. Drie bronzen grafzerken op de stronken van de dode berken. 'Denkmal' betekent in het Duits 'herinneringsmonument' en in het Nederlands een vorm voor het denken: Denk mal, denk anders.De Drie Zusters herinnert aan de drie bomen uit Gendringen maar brengt in 2023 levende bomen, in 107 boomgroepjes, naar de stad Amsterdam.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

Gemeente Nieuwe IJssel houdt kantoor in de Achterhoek en op het KNSM-eiland in Amsterdam. Op de kop van het KNSM-eiland staan De Zeven Gezusters. De bomen vormen de entree naar het eiland. Van deze monumentale Canadese populieren zijn er in de jaren '90 twee illegaal gekapt. Nu staan er nog vijf. De Drie Zusters komen naar Amsterdam mede om hen bij te staan en kracht te geven.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

De Drie Zusters verwijst ook naar 'Drie Zusters', het toneelstuk van Tsjechov uit 1900. De drie zussen in het stuk vertolken ieder op hun eigen manier hoe de mens met de tijd is verbonden: Olga leeft in het verleden, Masja in het heden en Irina richt zich op de toekomst. Maar in het leven blijft hun niets bespaard. Het belangrijkste is daarom dat ze samen zijn. "De zusters staan dicht bij elkaar," schreef Tsjechov in de regie-aanwijzing.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

Gemeente Nieuwe IJssel wil vanaf 2023 t/m 2025 vanuit KNSM-laan 708 de boodschap en inhoud van Andsterdam en De Drie Zusters in de stad Amsterdam verspreiden. Het zijn verschillende manieren om de artistiek-politieke boodschap van de samenhang tussen de mens, de maatschappij en het milieu onder de aandacht te brengen.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

COLOFON 2023
DE DRIE ZUSTERS WERD OP 1 JANUARI 2023 IN EEN BRIEF AAN B&W EN AAN DE BURGERS VAN AMSTERDAM AANGEBODEN. HET IS EEN ARTISTIEK-POLITIEK WERK ONTWIKKELD DOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL, GEPRODUCEERD ONDER LEIDING VAN JOHANNES BONGERS VAN 2023 - 2025.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

Keep me informed

© 2023 De Drie Zusters, ANDSTERDAM, DENKMAL, PER-SOON and Gemeente Nieuwe IJssel are initiated by Stichting Nieuwe IJssel. All rights reserved.

Goedendag gewenst

Wij houden je op de hoogte

© 2023 Per-soon, GROND en Gemeente Nieuwe IJssel zijn een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel. All rights reserved.