DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

DE DRIE ZUSTERS KOMEN NAAR AMSTERDAM. HET IS EEN OP DE TOEKOMST GERICHT GESCHENK AANGEBODEN AAN DE GEMEENSCHAP VAN AMSTERDAM ALS ONDERDEEL VAN DE TOEKOMSTVISIE VAN AMSTERDAM, UITGEDRUKT IN ANDSTERDAM.DE DRIE ZUSTERS VERSPREIDT de boodschap van de samenhang tussen de menselijke geest, de maatschappij en het milieu. DEZE DRIE ECOLOGIEËN STAAN ONDER HET REGIME VAN HET KAPITALISME EN LIJDEN ALLE DRIE AAN VERLIES VAN RIJKHEID EN VARIATIE. OOK de samenhang tussen de drie ecologieën is aangetast en moet worden hersteld. ZE vormt de voedingsbodem voor toekomstige rijkheid en mogelijkheden.HET WERK DE DRIE ZUSTERS BESTAAT UIT 107 BOOMGROEPJES; EEN IN IEDERE WIJK VAN AMSTERDAM. ELKE BOOMGROEP IS OPGEBOUWD UIT DRIE VERSCHILLENDE BOMEN DIE DICHT BIJ ELKAAR STAAN. MET DE DRIE ZUSTERS BLIJFT DE BOODSCHAP VAN DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU VELE JAREN LEVEND EN DAALT DIEPER IN TERWIJL ZE GROEIT.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

DE DRIE ZUSTERS MAAKT ONDERDEEL UIT VAN ANDSTERDAM, HET CONCEPT VAN EEN NIEUW AMSTERDAM DAT OPEN IS, DIVERS EN INCLUSIEF.ANDSTERDAM IS OOK EEN ANTWOORD EN TEGENVERHAAL OP I AMSTERDAM. DIT MARKETINGCONCEPT VAN AMSTERDAM IS ONDANKS ALLE WEERSTAND EROP NOG STEEDS ACTIEF. ANDSTERDAM ZET TEGENOVER DEZE MONOCULTURELE IDEOLOGIE VAN HET 'ZIJN' (I AM) EEN TOEKOMSTGERICHTE VISIE DIE OP WORDEN EN ONTWIKKELING IS GERICHT. VAN BEING NAAR BECOMING.ANDSTERDAM EN 'DE DRIE ZUSTERS' WORDT AANGEBODEN DOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL, EEN OPEN EN ARTISTIEK-POLITIEKE GEMEENTE. HIER IS DE LINK NAAR DE BRIEF AAN B&W EN DE BURGERS VAN AMSTERDAM.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

Mens, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU
Vandaag bevinden de drie ecologieën zich in een diepe en verstrengelde crisis: klimaatverandering, monocultuur en verlies van diversiteit, perverse ongelijkheid, in Amsterdam is die nog nooit zo groot geweest, crisis in de democratie en van de gedeelde werkelijkheid, sociale massamedia en een technologische dystopie waarin sociale cohesie afneemt en menselijke subjectiviteit verzwakt. Met steeds meer vervreemding, psychische nood, eenzaamheid, stress en depressie tot gevolg. Het is een en al gelijkschakeling: 20 politieke partijen in de Tweede Kamer, 20 televisiezenders met iedere dag dezelfde inhoud, 20 snoepwinkels in een Amsterdamse straat, en 20 soorten pindakaas in de supermarkt.
'De Drie Zusters' herinnert ons aan de samenhang tussen de drie ecologieën als de belangrijkste identiteitsbron van de stad Amsterdam. De rijkheid van de menselijke geest en van ideeën, het sociale lichaam dat in beweging blijft en de leefomgeving die telkens nieuwe vormen aan kan nemen vormen de bron en de voorwaarde voor toekomstige variatie. OMDAT AMSTERDAM DE HOOFDSTAD VAN NEDERLAND IS DIENT HET GESCHENK DE DRIE ZUSTERS ALLE NEDERLANDERS.

DENKMAL

ANDSTERDAM ?
ANDSTERDAM VERSCHILT VAN AMSTERDAM DOOR HET GEBRUIK VAN DE WISKUNDIGE AND-FUNCTIE. DIE FUNCTIE MAAKT HET MOGELIJK OM ONGELIJKE VERZAMELINGEN TE VERENIGEN. MENS AND MILIEU AND MAATSCHAPPIJ LEVERT ONDERSTAAND RESULTAAT OP. DOOR MIDDEL VAN AND WORDT DE AFHANKELIJKHEID EN SAMENHANG TUSSEN DE DRIE ECOLOGIEËN GEVITALISEERD EN ERVAARBAAR GEMAAKT: ANDSTERDAM

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

DE DRIE KRUISEN VAN HET LOGO VAN AMSTERDAM XXX WORDEN IN ANDSTERDAM VERVANGEN DOOR OOO. VAN EXCLUSIE EN UITSLUITING XXX NAAR INCLUSIE, OPENHEID, VERBINDING EN TOEKOMST OOO. DE DRIE RINGEN VERTEGENWOORDIGEN DE MENS, DE MAATSCHAPPIJ EN HET MILIEU, DE DRIE ZUSTERS.

DENKMAL
DENKMAL

DE BOODSCHAP VAN DE DRIE ZUSTERS VINDT HAAR OORSPRONG ZOWEL BUITEN AMSTERDAM ALS IN DE STAD EN DE TITEL VAN HET WERK STAMT UIT DE KUNST.

DENKMAL

HET WERK DE DRIE ZUSTERS HERINNERT AAN DRIE BERKEN DIE ZIJN GEPLANT IN 1960 VOOR HET GEMEENTEHUIS VAN GENDRINGEN. DE DRIE BERKEN VERWIJZEN NAAR DE DRIE RINGEN IN HET GEMEENTEWAPEN VAN GENDRINGEN, DE DRIE RINGEN DIE DE AFHANKELIJKHEID EN SAMENHANG TUSSEN DE MENSELIJKE GEEST, DE MAATSCHAPPIJ EN HET MILIEU VERBEELDEN. DE DRIE BERKEN WERDEN INDERTIJD AANGEPLANT OM DIT INZICHT EXTRA TE BENADRUKKEN.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

DE DRIE BERKEN ZIJN IN 2019 DOODGEGAAN DOOR DE DROOGTE IN DE ACHTERHOEK ALS GEVOLG VAN KLIMAATVERANDERING. DE BOMEN WERDEN OORSPRONKELIJK GEPLANT OM DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU TE VIEREN EN TE BEZWEREN, DE BERKEN KWAMEN DOOR HET VERBREKEN VAN DEZE SAMENHANG AAN HUN EINDE.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

IN 2020 HEBBEN WE AAN DE GEMEENSCHAP VAN GENDRINGEN HET KUNSTWERK 'DENKMAL' AANGEBODEN. DRIE BRONZEN GRAFZERKEN OP DE STRONKEN VAN DE DODE BERKEN. DENKMAL BETEKENT IN HET DUITS HERINNERINGSMONUMENT EN IN HET NEDERLANDS EEN VORM VOOR HET DENKEN EN DENK MAL, DENK ANDERS.DE DRIE ZUSTERS HERINNERT AAN DE DRIE BOMEN UIT GENDRINGEN MAAR BRENGT IN 2023 LEVENDE BOMEN, IN 107 BOOMGROEPJES, NAAR DE STAD AMSTERDAM.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

GEMEENTE NIEUWE IJSSEL HOUDT KANTOOR IN DE ACHTERHOEK EN OP HET KNSM-EILAND IN AMSTERDAM. OP DE KOP VAN HET KNSM-EILAND STAAN DE ZEVEN GEZUSTERS. DE BOMEN VORMEN DE ENTREE NAAR HET EILAND. VAN DEZE MONUMENTALE CANADESE POPULIEREN ZIJN ER IN DE JAREN '90 TWEE ILLEGAAL GEKAPT. NU STAAN ER NOG VIJF. DE DRIE ZUSTERS KOMEN NAAR AMSTERDAM MEDE OM HEN BIJ TE STAAN EN KRACHT TE GEVEN.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

DE DRIE ZUSTERS VERWIJST OOK NAAR 'DRIE ZUSTERS', HET TONEELSTUK VAN TSJECHOV UIT 1900. DE DRIE ZUSSEN IN HET STUK VERTOLKEN IEDER OP HUN EIGEN MANIER HOE DE MENS MET DE TIJD IS VERBONDEN: OLGA LEEFT IN HET VERLEDEN, MASJA IN HET HEDEN EN IRINA RICHT ZICH OP DE TOEKOMST. MAAR IN HET LEVEN BLIJFT HUN NIETS BESPAARD. HET BELANGRIJKSTE IS DAAROM DAT ZE SAMEN ZIJN. "DE ZUSTERS STAAN DICHT BIJ ELKAAR" SCHREEF TSJECHOV IN DE REGIE-AANWIJZING.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

GEMEENTE NIEUWE IJSSEL WIL VANAF 2023 t/m 2025 VANUIT KNSM-LAAN 708 DE BOODSCHAP EN INHOUD VAN ANDSTERDAM EN DE DRIE ZUSTERS IN DE STAD AMSTERDAM VERSPREIDEN. HET ZIJN VERSCHILLENDE MANIEREN OM DE ARTISTIEK-POLITIEKE BOODSCHAP VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE MENS, DE MAATSCHAPPIJ EN HET MILIEU ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

COLOFON 2023
DE DRIE ZUSTERS WERD OP 1 JANUARI 2023 IN EEN BRIEF AAN B&W EN AAN DE BURGERS VAN AMSTERDAM AANGEBODEN. HET IS EEN ARTISTIEK-POLITIEK WERK ONTWIKKELD DOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL, GEPRODUCEERD ONDER LEIDING VAN JOHANNES BONGERS VAN 2023 - 2025.

DENKMAL
DENKMAL
DENKMAL

Keep me informed

© 2023 De Drie Zusters, ANDSTERDAM, DENKMAL, PER-SOON and Gemeente Nieuwe IJssel are initiated by Stichting Nieuwe IJssel. All rights reserved.

Goedendag gewenst

Wij houden je op de hoogte

© 2023 Per-soon, GROND en Gemeente Nieuwe IJssel zijn een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel. All rights reserved.